УИХ-ын Эмэгтэй гишүүд бүлэг байгууллаа

Nameh
3-р сарын 25-нд, 17:02 цагт

Улсын их хуралд сонгогдсон 13 эмэгтэй гишүүн нийгэмд тулгамдаад байгаа олон асуудалд анхаарлаа хандуулж, бодлогын түвшинд хамтран ажиллахаар Эмэгтэй гишүүдийн бүлэг байгууллаа.

Эмэгтэй гишүүн бүр өөр өөрийн Байнгын хороо, дэд хорооны эрхлэх ажлын хүрээнд тодорхой салбарын асуудлаар бодлого боловсруулан ажиллах болов. /2020-08-20/