Цахим сургалт №4 Д.Нарангэрэл: "Ковид-19"

Nameh
5-р сарын 13-нд, 13:13 цагт

ЦАХИМ СУРГАЛТ
"Ковид-19" сэдэвт сургалтыг Эрүүл мэндийн яамны Ахлах шинжээч, Доктор Д.НАРАНГЭРЭЛ хөтлөн явуулна. 2021.04.15-ны 11:00 цагт