Цахим сургалт №9 Б.Батгэрэл: "Цаг хугацааны үнэ цэнэ"

Nameh
5-р сарын 13-нд, 13:33 цагт

ЦАХИМ СУРГАЛТ
"Цаг хугацааны үнэ цэнэ" сэдэвт сургалтыг Хүний нөөцийн аудитор Б.БАТГЭРЭЛ хөтлөн явуулна. 2021.04.23-ны 11:00 цагт