Цахим сургалт №11 Б.Ганзориг: "Мод хэрхэн тарих вэ?"

Nameh
5-р сарын 13-нд, 13:39 цагт

ЦАХИМ СУРГАЛТ
"Мод хэрхэн тарих вэ? " сэдэвт сургалтыг Ойн судалгаа хөгжлийн төв УТҮГ-ын Ой хамгаалал үржүүлэг нөхөн сэргээлтийн албаны дарга Б.ГАНЗОРИГ хөтлөн явуулна. 2021.04.28-ны 11:00 цагт