Цахим сургалт №14 Ц.Алтанбат: "Бизнесийн санаа амжилтын үндэс"

Nameh
5-р сарын 13-нд, 13:48 цагт

ЦАХИМ СУРГАЛТ
"Бизнесийн санаа амжилтын үндэс" сэдэвт сургалтыг Бизнес хөгжлийн төвийн Ахлах зөвлөх, доктор (Ph.D) Ц.АЛТАНБАТ хөтлөн явуулна. 2021.05.04-ний 11:00 цагт