Цахим сургалт №17: "Стратеги төлөвлөгөө-Алсын хараа, зорилго"

Nameh
5-р сарын 13-нд, 13:54 цагт

ЦАХИМ СУРГАЛТ
"Стратеги төлөвлөгөө-Алсын хараа, зорилго" сэдэвт сургалтыг Хүний нөөцийн аудитор Б.БАТГЭРЭЛ хөтлөн явуулна. 2021.05.07-ны 11:00 цагт